Search results

  1. Marketing : produktový mix - tvorba inovací produktů / Jaroslav Hadraba . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 . 215 s . ISBN 80-86473-89-9 (brož.) .   [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    Marketing

    book