Search results

 1. Migrant labour and colonial rule in Basutoland : 1890-1930 / Judith M. Kimble ; edited by Helen Kimble . Grahamstown : Rhodes University, 1999 . xv, 320 s . ISBN 0-86810-359-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Prognóza vývoje potenciálu pracovních sil ČSR do roku 2000 . Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1989 . 161s . ISBN 80-210-0085-6 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Social change and economic reform in Africa / edited by Peter Gibbon . Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 1993 . 381 s . ISBN 91-7106-331-5 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Trh práce : sociologická analýza / Pavel Kuchař . V Praze : Karolinum, 2007 . 183 s . ISBN 978-80-246-1383-3 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Trh práce

  book