Search results

 1. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením / Alena Hanáková, Miloň Potměšil, Eva Urbanovská .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 261-273 : 10 grafů .
  article

  article

 2. Elity sluchově postižených z hlediska speciální pedagogiky / Zdenka Šándorová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 66-71 .
  article

  article

 3. Hra jako prostředek poznání a pochopení osobnosti dítěte se sluchovým postižením / Věra Kotková, Iva Doubková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 153-164 .
  article

  article

 4. Mimovládne organizácie a spolky pre osoby so sluchovým postihnutím / Klaudia Guštafíková .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 9-15 .
  article

  article

 5. Moderní trendy ve vzdělávání studentů s vadami sluchu - čtení : (praktické náměty) / Andrea Hudáková .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 16-22 .
  article

  article

 6. Možnosti kochleárního implantátu / Veronika Di Cara .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 351-354 .
  article

  article

 7. Některé aspekty studia sluchově postižených na VŠ / Pavel Zikl .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 7-8 .
  article

  article

 8. Ohluchlí lidé a společenská participace / Eva Lieberdová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 306-311 : 2 obr., 1 tab. .
  article

  article

 9. Poradenské a informační centrum pro řečově a sluchově postižené studenty / Barbora Karlová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 322-323 .
  article

  article

 10. Poradenstvo a psychosociálna rehabilitácia pre klientov s poruchou sluchu v dospelosti / Klaudia Gustafíková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 278-290 : 1 obr. .
  article

  article