Search results

 1. Gramotnost s přívlastky a zařazení počítačové gramotnosti do struktury [elektronický zdroj] / Zbyněk Filipi .
  In: Ditech '09 [1 DVD-ROM]. ISBN 978-80-7435-001-6 DITECH '09. [Hradec Králové] : IKM UHK, 2009 .
  article

  article

 2. Informační a počítačová gramotnost / Aleš Oujezdský, Ingrid Nagyová .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 71-78 .
  article

  article

 3. Informační a počítačová gramotnost studentů PDF OU / Ingrid Nagyová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 166-171 : 2 grafy, 2 obr. .
  article

  article

 4. Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách = Information literacy and education of the chemistry teachers in the new conditions / Dana Kričfaluši .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 458-466 : 1 tab., 1 schéma .
  article

  article

 5. Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie / Dana Kričfaluši .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 37-45 .
  article

  article

 6. Informační gramotnost v rámcovém vzdělávacím programu / Petr Minář .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 313-314 .
  article

  article

 7. Internet a student učitelství pro primární školu / Roučová Eva .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 144-147 : 3 grafy, 1 tab. .
  article

  article

 8. Komp´juterizacija professionaľno-metodičeskoj podgotovki učitelja = Computerization of pedagogical preparation of prospective teachers / Ryszard Gmoch .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 467-475 : il. .
  article

  article

 9. Kompetencje informatyczne nauczyciela / Adam Musioł .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 61-69 .
  article

  article

 10. Kurz informační zdroje a komunikace / Roman Malo a kolektiv .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 154-158 .
  article

  article