Search results

 1. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole / Pavel Zikl  Praha : Grada, 2011 . 112 stran . ISBN 978-80-247-3856-7 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20112197104_1.pdf .   [20, currently available 12, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01270
  Prezenčně1000
  Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

  book

 2. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ / Iva Jungwirthová  Praha : Portál, 2015 . 191 stran . ISBN 978-80-262-0944-7 (brožováno) .   [8, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0440
  Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

  book

 3. Každý problém má řešení, aneb, Netradiční kompenzační pomůcky / Jiří Mojžíšek . Praha : Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, 2007 . 31 s . ISBN 978-80-86932-20-0 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Každý problém má řešení, aneb, Netradiční kompenzační pomůcky

  book

 4. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole / Zdeňka Kubíčová, Jiří Kubíče . Praha : Septima, 2001 . 32 s . ISBN 80-7216-166-0 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole

  book

 5. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením / Hana Bubeníčková, Petr Karásek, Radek Pavlíček . Brno : TyfloCentrum Brno, 2012 . 136 s . ISBN 978-80-260-1538-3 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením

  book

 6. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ / Alena Keblová . Praha : Septima, 1999 . 27 s . ISBN 80-7216-104-0 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

  book

 7. Nevidomý ve vaší firmě / Kateřina Kavalírová . Praha : Okamžik, 2012 . 52 s . ISBN 978-80-86932-29-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Nevidomý ve vaší firmě

  book

 8. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením [videozáznam] . Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008 . 1 DVD . ISBN 978-80-87153-61-1 (soubor). ISBN 978-80-87153-63-5 (DVD) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

  video

 9. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením / Zdeněk Kašpar . Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008 . 117 s . ISBN 978-80-87153-61-1 (soubor). ISBN 978-80-87218-15-0 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20081805766_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

  book