Search results

 1. Bezbariérové prostředí a pomáhající technika pro zlepšení kvality života osob s tělesným postižením / Jiří Votava, Libuše Brabcová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 335-337 .
  article

  article

 2. Možnosti kochleárního implantátu / Veronika Di Cara .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 351-354 .
  article

  article

 3. Pomáhající technologie a inženýring : zpráva z tématického bloku / Beáta Krahulcová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 426-427 .
  article

  article

 4. Využití technických prostředků v životě zrakově postižených / Botošová Martina .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 27-29 .
  article

  article