Search results

 1. Community empowerment : lessons learned from Typhoon Morakot / Li-ju Jang, Douglas Paton .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 274-285 .
  article

  article

 2. Internal driving forces of collaboration on innovation activity / Anna Matras-Bolibok, Piotr Bolibok .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [373 stran]. ISBN 978-80-7435-549-3. S. 356-362 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_4.pdf .
  article

  article

 3. Kooperácia a konkurencia medzi špeciálnymi a bežnými zariadeniami, zabezpečujúcimi vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / Andrea Perlusz .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 101-108 .
  article

  article

 4. Ochota pomáhat spolužákům a žákovský pocit odpovědnosti / Jiří Mareš, Stanislav Ježek, Jiří Ludvíček .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 220-229 .
  article

  article

 5. Tým a týmová spolupráce / Hana Mohelská .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 33-34 .
  article

  article

 6. Využití logistiky jako motivačního a konkurenčního prvku při budování a fungování průmyslového klastru / Zbyněk Černý, Petra Troblová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 96-102 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article

 7. Význam spolupráce vysokoškolského pracoviště s praxí a výzkumnými ústavy = The meaning of cooperation academic workplace with practices and research institutes / Radomír Adamovský, Pavel Neuberger .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 9-12 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 8. Współpraca miarą jakości edukacji / Roman Uździcki .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 211-218 .
  article

  article