Search results

 1. Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání / Hana Lukášová  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015 . 106 stran . ISBN 978-80-7454-552-8 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání

  book


 2. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství : příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje / Hana Lukášová, Tomáš Svatoš, Jana Majerčíková  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014 . 163 stran . ISBN 978-80-7454-465-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství

  book


 3. Profesní kompetence učitele mateřské školy / Zora Syslová . Praha : Grada, 2013 . 158 s . ISBN 978-80-247-4309-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Profesní kompetence učitele mateřské školy

  book


 4. Self efficacy : (osobne vnímaná zdatnosť) v edukačných súvislostiach / Adriana Wiegerová a kolektív . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012 . 118 s . ISBN 978-80-10-02355-4 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010

 5. Reflective practice in counselling and psychotherapy / Sofie Bager-Charleson  Los Angeles : SAGE ; Exeter : Learning Matters, 2010 . xvii, 170 stran . ISBN 978-1-84445-360-3 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book


 6. Jaký jsem učitel / Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková  Praha : Portál, 2010 . 239 stran . ISBN 978-80-7367-755-8 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102111272_1.pdf .   [7, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0150
  Prezenčně1000
  Jaký jsem učitel

  book


 7. Politeia : výchova demokratického občana / [autorský tým řídil Filip Hotový] . Praha : Gemini - sdružení dětí, mládeže a dospělých, 2008 . 1 svazek (různé stránkování) . ISBN (Kroužková vazba) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book


 8. Úspěch a sebepoznání : rozvoj v soukromém i profesním životě / Margrit Lipczinsky, Helmut Boerner ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] . Praha : Grada, 2008 . 209 s . ISBN 978-80-247-2143-9 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Úspěch a sebepoznání

  book


 9. Komponenty sebehodnocení pubescentů / Jan Lašek . Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 132 s . ISBN 80-7041-103-1 .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  Komponenty sebehodnocení pubescentů

  book


 10. Hodnocení žáků / Zdeněk Kolář, Renata Šikulová . Praha : Grada, 2005 . 157 s . ISBN 80-247-0885-X (brož.) .   [4, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0220
  Hodnocení žáků

  book