Search results

 1. Hodnocení žáků / Zdeněk Kolář, Renata Šikulová . Praha : Grada, 2005 . 157 s . ISBN 80-247-0885-X (brož.) .   [4, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0130
  Hodnocení žáků

  book

 2. Jaký jsem učitel / Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková  Praha : Portál, 2010 . 239 stran . ISBN 978-80-7367-755-8 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102111272_1.pdf .   [7, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0240
  Prezenčně1000
  Jaký jsem učitel

  book

 3. Komponenty sebehodnocení pubescentů / Jan Lašek . Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 132 s . ISBN 80-7041-103-1 .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  Komponenty sebehodnocení pubescentů

  book

 4. Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení / Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol.  Praha : Portál, 2017 . 199 stran . ISBN 978-80-262-1243-0 (brožováno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
 5. Politeia : výchova demokratického občana / [autorský tým řídil Filip Hotový] . Praha : Gemini - sdružení dětí, mládeže a dospělých, 2008 . 1 svazek (různé stránkování) . ISBN (Kroužková vazba) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book

 6. Profesní kompetence učitele mateřské školy / Zora Syslová . Praha : Grada, 2013 . 158 s . ISBN 978-80-247-4309-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Profesní kompetence učitele mateřské školy

  book

 7. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. II. Psychologické aspekty / Marta Kolaříková, Alena Petrová, Eva Urbanovská  V Opavě : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017 . 190 stran . ISBN 978-80-7510-236-2 (brožováno) .   [6, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0510
  Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji

  book

 8. Reflective practice in counselling and psychotherapy / Sofie Bager-Charleson  Los Angeles : SAGE ; Exeter : Learning Matters, 2010 . xvii, 170 stran . ISBN 978-1-84445-360-3 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  book

  book

 9. Self efficacy : (osobne vnímaná zdatnosť) v edukačných súvislostiach / Adriana Wiegerová a kolektív . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012 . 118 s . ISBN 978-80-10-02355-4 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Self efficacy

  book

 10. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství : příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje / Hana Lukášová, Tomáš Svatoš, Jana Majerčíková  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014 . 163 stran . ISBN 978-80-7454-465-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství

  book