Search results

 1. Abiogogika - jeden z možných pohledů na podmínku výchovu / Kamil Janiš .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 70-71 .
  article

  article

 2. Možnosti a podmínky rozvoje aktivního chemického vzdělávání = The possibilities and conditions for development of active chemical education / Renata Šulcová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 253-264 : 7 tab., 7 grafů .
  article

  article

 3. Spektrální analýza hlukové zátěže počítačových učeben / René Drtina ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 46-50 .
  article

  article