Search results

 1. Dětské pojetí závislosti u žáků mateřské a základní školy = Kindergarten and primary school children´s conception of addictions / Pavel Doulík, Jiří Škoda .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 535-545 : 3 grafy, 1 tab. .
  article

  article

 2. "Mít mrtvolu" (Konfrontace profesionála se smrtí) = "To have a corpse" (Professional confrontation with the death) / Jana Maierová .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 131-134 .
  article

  article

 3. Prosociální chování a zvládání zátěže / Drahomíra Oudová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 217-220 .
  article

  article

 4. Resilience a distres u pomáhajících profesí = Resilience and distress in helping professionals / Stanislav Pelcák .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 311-317 : 1 graf, 3 tab. .
  article

  article

 5. Stres a životní styl u zaměstnanců vybraných profesí = Stress and lifestyle in selected professions / Stanislav Pelcák .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 390-397 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  article

  article

 6. Vplyv genderu na výber copingových stratégií manažérov = Impact of gender on the selection of coping strategies managers / Erika Hančovská .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 302-308 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  article

  article

 7. Vybrané problémy rizikového chování v adolescenci / Stanislav Pelcák .
  In: Acta sociopathologica II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [188 s.]. ISBN 978-80-7435-577-6. S. 53-74 .
  article

  article