Search results

 1. Důvody nízkého nebo neefektivního využívání ICT při sdílení znalostí / Vladimír Bureš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Management znalostí a eLearning: dvě strany jedné mince. s. 79-95 .
  article

  article

 2. Knowledge management and its contribution to an organisation's competitiveness / Vladimír Bureš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 55-59 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  article

  article

 3. Možnosti modelování a kvantifikace znalostní intenzity organizací / Tereza Otčenášková ... [et al.] .
  In: IMEA 2012 [59 s. +]. ISBN 978-80-7435-185-3 (brož.) IMEA 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 35 .
  article

  article

 4. Otázky spojené se znalostním managementem / Pavel Čech .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Management znalostí a eLearning: dvě strany jedné mince. s. 21-33 .
  article

  article

 5. O vztahu managementu znalostí a eLearningu / Peter Mikulecký .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Management znalostí a eLearning: dvě strany jedné mince. s. 7-19 .
  article

  article

 6. Tvoření znalostní společnosti = Creation of knowledge society / Pavel Krbálek .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 254-261 .
  article

  article

 7. Znalosti a procesy v štátnej a verejnej správe / Eva Rakovská .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 12-13 .
  article

  article

 8. Znalostní management jako aplikační oblast kognitivních věd = Knowledge management as an application field of cognitive sciences / Vladimír Bureš .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 208-218 .
  article

  article