Search results

 1. Arts therapies : a research-based map of the field / Vassiliki (Vicky) Karkou, Patricia Sanderson . Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2006 . viii, 307 s . ISBN 0-443-07256-6 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0010
  Arts therapies

  book

 2. Drama techniques : a resource book of communication activities for language teachers / Alan Maley and Alan Duff . Cambridge : Cambridge University Press, 2005 . x, 246 s . ISBN 0-521-60119-3 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Drama techniques

  book

 3. Dramaterapeutické projektování / Milan Valenta . Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 . 91 s . ISBN 80-244-0615-2 .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  Dramaterapeutické projektování

  book

 4. Dramaterapie / Milan Valenta . Praha : Grada, 2011 . 264 s . ISBN 978-80-247-3851-2 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 5. Dramaterapie / Milan Valenta . Praha : Portál, 2001 . 150 s . ISBN 80-7178-586-5 : .   [8, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0610
  Prezenčně1000
  Dramaterapie

  book

 6. Dramaterapie / napsal a sestavil Milan Valenta ve spolupráci s Michaelem Reismanem . Olomouc : Netopejr, 1999 . 132 s . ISBN 80-86096-27-0 : .   [5, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Dramaterapie

  book

 7. Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie / Marta Horňáková . Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2007 . 175 s . ISBN 978-80-89185-28-3 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie / Marta Horňáková . Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003 . 133 s . ISBN 80-968927-6-2 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. První český speciálně pedagogický cestopis, aneb, Péče o postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii zvláště pak fenomén rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců / Milan Valenta, Oldřich Müller . Olomouc : Netopejr, 1997 . 54 s . ISBN 80-86096-02-5 : .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  První český speciálně pedagogický cestopis, aneb, Péče o postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii zvláště pak fenomén rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců

  book

 10. Terapie ve speciálně pedagogické péči = Therapien in der sonderpädagogischen Behandlung / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.) . Brno : Paido, 2001 . 165 s . ISBN 80-7315-010-7 (brož.) : .   [10, currently available 7, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0720
  Prezenčně1000
  Terapie ve speciálně pedagogické péči

  book