Search results

 1. Sebevýzkum jako cesta k dekonstrukci příběhu rozhodování sociální pracovnice / Radka Janebová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 259-270 .
  article

  article


 2. Sebahodnotenie - základný aspekt školského sebahodnocenia žiakov s telesným postihnutím / Terézia Harčaríková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 256-272 .
  article

  article


 3. Cestování jakožto cesta k lidkému rozkvětu / Jaroslav Kacetl, Jiří Štyrský .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 74 .
  article

  article


 4. Sebepojetí úspěšnosti u žáků s intenzívnějším pohybovým režimem = The selfconception of school prosperous at pupils with intenzive regime / Ryba, J. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 96-98 : 2 tab. .
  article

  article


 5. Výchova jako psychosomatické setkání se sebou sama / Pavla Andrysová .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 42-48 : 1 obr. .
  article

  article


 6. Rozhovor s žáky jako možnost dialogu a sebereflexe / Kateřina Soudná .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 118-128 : 1 tab. .
  article

  article


 7. Dílčí dovednosti učitele jako předpoklad účinné sebereflexe = The partial skills of teacher as condition of efficient self-image / Marie Solárová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 398-404 : 2 grafy .
  article

  article


 8. Výtvarná tvorba v neziskové organizaci / Lucie Hajdušková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 55-62 .
  article

  article


 9. Pedagogical accompany of a child in the process of his personal self-definition and individual picture of world formation / Alexandrova Ekaterina .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 85 .
  article

  article


 10. Výtvarná činost a psychologické curriculum vitae jako prostředek hodnocení odborné přípravy studentů / Boris Iljuk .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 133-136 .
  article

  article