Search results

  1. Znalci v mezinárodním prostředí : v soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech / Alexander J. Bělohlávek, Renáta Hótová . V Praze : C.H. Beck, 2011 . xxxiii, 555 s . ISBN 978-80-7400-395-0 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20112195024_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Prezenčně1000
    Znalci v mezinárodním prostředí

    book