Search results

 1. Identifikácia kľúčových pracovných miest ako výsledok personálneho auditu v organizácii = Identification of key jobs as the result of the personnel audit in the organization / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 196-201 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  article

  article

 2. Klasifikácia pracovných miest ako funkcia personálneho marketingu v organizácii = Classification of work posts as a function of human resources marketing in enterprises / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 183-189 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  article

  article

 3. Possibilities of person on diabets ill on the labor market / Gertruda Wieczorek .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 405-410 .
  article

  article

 4. Pracovní síla v regionu Liberec, vývoj 2006 - 2009 = Labour force in region Liberec, development 2006 - 2009 / Jaroslava Burianová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 42-47 : 2 grafy, 3 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 5. Trh práce v SR v podmienkach globálnej hospodárskej krízy = Labour market in SR in the conditions of global economic crisis / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 131-136 : 4 grafy . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article