Search results

 1. Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej - integrovanej edukácie / Judita Slezáková, Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 166-173 .
  article

  article

 2. Dieťa s telesným postihnutím v ranom predškolskom veku - možnosti a špecifiká edukácie / Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 152-158 .
  article

  article

 3. Komunikácia - dôležitý prvok kooperácie asistenta učiteľa a učiteľa v edukácii žiakov s telesným postihnutím = Communication - an important element of cooperation and teacher assistant teacher in the education of students with disabilities / Terézia Harčaríková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 235-252 .
  article

  article

 4. Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania / Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 159-165 .
  article

  article

 5. Rozvoj komunikačných schopností u žiakov s telesným postihnutím na predprimárnom a primárnom vzdelávaní / Terézia Harčaríková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 416-427 .
  article

  article

 6. Sebahodnotenie - základný aspekt školského sebahodnocenia žiakov s telesným postihnutím / Terézia Harčaríková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 256-272 .
  article

  article