Search results

 1. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy / Jiří Winkler, Mirka Wildmannová Evropská unie . Praha : Computer Press, 1999 . ix, 143 s . ISBN 80-7226-195-9 (brož.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy

  book

 2. Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU / Magdalena Kotýnková, Otakar Němec . Praha : Professional Publishing, 2003 . 199 s . ISBN 80-86419-48-7 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Lidské zdroje na trhu práce

  book

 3. Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti / Milan Chmura  Ostrava : Ostravská univerzita, 2016 . 119 stran, 4 strany v různém stránkování . ISBN 978-80-7464-858-8 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti

  book