Search results

 1. Aktívna politika trhu práce SR v kontexte absolventov vysokoškolského štúdia s akcentom na absolventskú prax / Katarína Vanková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 175-186 (nečíslované strany) .
  article

  article

 2. Aktivní politika zaměstnanosti v ČR před vstupem do EU / Vojtěch Jindra .
  In: Hradecké ekonomické dny 2003 [198 s.]. ISBN 80-7041-845-1 Hradecké ekonomické dny 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 54-58 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2003.pdf .
  article

  article

 3. Co je NAV? Norská správa práce a sociální péče / Lars Landsem .
  In: The transition of physically handicapped graduates to the labour market [186 s.]. Praha : Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1. S. 67-77 .
  article

  article

 4. Evropská strategie zaměstnanosti = The European employment strategy / Lenka Velagyiová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 306-311 .
  article

  article

 5. Foundation for the Support of Disability Employment / Lucie Kožnarová .
  In: The transition of physically handicapped graduates to the labour market [186 s.]. Praha : Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1. S. 160-167 .
  article

  article

 6. Interpretace změn politiky zaměstnanosti v oblasti rekvalifikací z pohledu Úřadu práce ČR jako firmy = Interpretation of changes in retraining of the perspective Labour Office of the Czech Republic as a company / Pavel Štáfek .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 215-222 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  article

  article

 7. Malá nepříjemnost dneška – velký problém zítřka. Stoupající počet nezaměstnaných lidí v předdůchodovém věku = A small trouble today - a big problem tomorrow. The rising number of unemployed people in pre-retirement age / Veronika Pomikálková, Marie Unucková, Irena Škopánová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 207-217 .
  article

  article

 8. Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti v SR v kontexte zavedenia inkluzívneho trhu = Possible solution of long-term unemployment in the Slovak Republic in the context of the implementation of inclusive market / Peter Jusko .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 288-295 .
  article

  article

 9. Nadační fond pro podporu zaměstnávání OZP (NFOZP) / Lucie Kožnarová .
  In: The transition of physically handicapped graduates to the labour market [186 s.]. Praha : Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1. S. 152-159 .
  article

  article

 10. Odhad vývoja zamestnanosti a miezd na Slovensku = Estimated of the development in employment and wages in the Slovak Republic / Anna Štefančiková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 298-305 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  article

  article