Search results

  1. Míra rizika odchodu vysokoškoláků do zahraničí - komparace postojů studentů a zaměstnavatelů = Risk rate of university graduates leaving abroad - comparison of students and employers' attitudes / Alice Reissová, Jana Šimsová, Jiřina Jílková .
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 26-32 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
    article

    article