Search results

 1. Trendy v aplikácii flexibilných foriem zamestnávania = Trends in aplication [sic] of employment flexible forms / Adriana Grenčíková, Jana Španková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 227-235 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  article

  article

 2. Uplatňovanie telepráce (príležitosti a hrozby) = Implementation of telework (opportunities and threats) / Emil Wojčák, Michaela Poláková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 350-357 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  article

  article