Search results

 1. Česká a slovenská inspirace románem F. M. Dostojevského Zločin a trest = The Czech and Slovak inspiration by Dostoyevsky's novel Crime and Punishment / Lenka Paučová .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 285-292 .
  article

  article

 2. Hrabalova tvorba jako překlenutí české a polské kultury / Zofia Tarajlo-Lipowska .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 197-201 .
  article

  article

 3. Podíl literárního vědce a pedagoga Antonína Truhláře na zrodu Jiráskova románu Psohlavci / Ludmila Žlábková .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 335-339 .
  article

  article

 4. Funkce vlastních jmen v prózách Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák / Alena Zachová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 447-452 .
  article

  article

 5. Vlastní jména jako jeden ze zdrojů groteskna v prózách Karla Matěje Čapka-Choda / Viktor Kořístka .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 453-457 .
  article

  article

 6. Vlastní jména v próze druhé poloviny 19. století / Martin Hladký .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 77-80 .
  article

  article

 7. Vlastní jména jako projev realistické tendence / Martin Kuba .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 69-75 .
  article

  article

 8. Vlastní jména v literární komunikaci období německé okupace / Daniel Jakubíček .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 357-368 .
  article

  article

 9. Zeměpisná jména v prózách Jana Drdy / Veronika Homolková .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 379-388 .
  article

  article

 10. Jména a příjmení v literární tvorbě Ludvíka Vaculíka / Mirosław Śmigielski .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 351-356 .
  article

  article