Search results

 1. Angličtina pro společensko-vědní obory se zaměřením na psychologii, pedagogiku a ošetřovatelství . Praha : Karolinum, 1992 . 249 s . ISBN 80-7066-541-6 .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book

 2. Co, čím, jak a s kým komunikujeme? : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů / Zbyněk Vybíral  Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 91 stran . ISBN 80-7041-123-6 (brožováno) .   [42, currently available 40, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK04000
  Prezenčně2000
  Co, čím, jak a s kým komunikujeme

  book

 3. Diagnostika. 1, Pedagogicko psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988 . 226 s .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 4. Kapitoly z geopsychologie : psychologicko-sociologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace / Jiří Šípek, Jiří Štyrský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 152 stran . ISBN 978-80-7041-813-0 (brožováno) .   [20, currently available 17, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01710
  Prezenčně2000
  book

  book

 5. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech / Pavel Vacek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 121 stran . ISBN 80-7041-101-5 (brožováno) .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech

  book

 6. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech / Pavel Vacek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 121 stran . ISBN 80-7041-148-1 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01810
  Prezenčně1000
  Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech

  book

 7. Motivace pracovního jednání / Vladimír Provazník, Růžena Komárková . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998 . 210 s . ISBN 80-7079-283-3 : .   [6, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně2000
  Motivace pracovního jednání

  book

 8. Nástin vybraných problémů forenzní psychologie / Jan Sochůrek. I. díl, Obecná část . Liberec : Technická univerzita, 2002 . 93 s . ISBN 80-7083-679-2 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 9. Němčina pro psychology / Jiří Dan, Jiřina Malá . Brno : Masarykova univerzita, 2001 . 85 s . ISBN 80-210-2671-5 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Němčina pro psychology

  book

 10. Ontogeneze lidské psychiky. I, Vývoj člověka do patnácti let / Václav Příhoda . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977 . 414 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book