Search results

 1. 1.AIST-R

  AIST-R [elektronický zdroj] : test struktury zájmů AIST-R : orientační metoda pro volbu povolání : počítačový program pro Windows . Praha : Testcentrum - Hogrefe, 2006 . 1 CD-ROM .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  computer file

  computer file

 2. HTS - Hogrefe TestSystem [elektronický zdroj] : počítačový program pro Windows . Praha : Hogrefe - Testcentrum, [2007] . 1 CD-ROM .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  computer file

  computer file

 3. 3.MMPI-2

  MMPI-2 [elektronický zdroj] : Minnesota multiphasic personality inventory - 2 : počítačový program pro Windows / S.R. Hathaway, J.C. McKinley ; autor české verze Karel Netík . Praha : Testcentrum, 2002 . 1 CD-ROM .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  computer file

  computer file

 4. Psychologická rehabilitace zdravotně postižených [elektronický zdroj] : jak zlepšovat psychický stav nemocných / Jaro Křivohlavý . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Krivohlavy_Jaro_Psychologicka_rehabilitace_zdravotne/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Vybraná témata pedagogické psychologie [elektronický zdroj] / Danuše Vašátková . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Vasatkova_Danuse_Vybrana_temata_pedagogicke/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychologie nejen pro speciální pedagogy [elektronický zdroj] / Kateřina Juklová ... [et al.] . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . https://augustin1.uhk.cz/Juklova_Katerina_Vybrane_kapitoly/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Základy psychologie v otázkách a úlohách [elektronický zdroj] : studijní text / Boris Iljuk, Kateřina Juklová . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2015] . 67 s . https://augustin1.uhk.cz/Iljuk_Boris_Zaklady_psychologie/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book