Search results

 1. Dětské pojetí závislosti u žáků mateřské a základní školy = Kindergarten and primary school children´s conception of addictions / Pavel Doulík, Jiří Škoda .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 535-545 : 3 grafy, 1 tab. .
  article

  article

 2. Experimentální zkoumání "smyslu" pro orientaci / Michal Wittner .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 218-229 .
  article

  article

 3. Implicitní teorie normality - informační potenciál výzkumných metod = The implicit theories of normality - the research methods informational potential / Jana Marie Havigerová, Jiří Haviger, Pavel Zikl .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 59-68 .
  article

  article

 4. Kurz psychologie I / Věra Strnadová, Tomáš Půža, Tomáš Vávra .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 207-210 .
  article

  article

 5. Oční pohyby při získávání informací - metodologický přístup / Jiří Lukavský .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 74-78 .
  article

  article

 6. Porod nebo potrat? / Věra Machalová .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 116-119 .
  article

  article

 7. Prediktory subjektívnej pohody / Helmut Bley .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 63-69 : 1 tb. .
  article

  article

 8. Přístrojová technika v psychologii v letech 1870-1900 / Dalibor Vobořil .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 207-211 .
  article

  article

 9. Psychologická pomoc u pomáhajících profesí (Prediktory psychologické morbidity u zdravotníků) / Stanislav Pelcák .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 344-350 .
  article

  article

 10. Rozdíl mezi vnímání a fantazií / Jiří Zeman .
  In: Systémová komunikace. Hradec Králové : Miloš Vítek, 2006. Systémová komunikace. s. 28-32 .
  article

  article