Search results

 1. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti . Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1995[1905]- . sv . ISSN 0069-2336 .
  journal

  journal

 2. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi . Praha : Academia, 1957- . sv . ISSN 0009-062X .
  Československá psychologie

  journal

 3. Moje psychologie : jediný měsíčník o tom, jací jsme a nejen jak vypadáme . Praha : Mladá fronta, 2006- . sv . ISSN 1802-2073 .
  Moje psychologie

  journal

 4. 4.Propsy

  Propsy : časopis pro moderní psychologii . Praha : Portál, 1995-1998 . sv . ISSN 1211-5886 .
  Propsy

  journal

 5. Psychologie dnes . Praha : Portál, 1998- . sv . ISSN 1211-5886 . http://www.portal.cz/scripts/detail.php?pgid=24 .
  Psychologie dnes

  journal

 6. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences . Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1965- . sv . ISSN 0039-3320 .
  journal

  journal