Search results

 1. 30 let sjednocené tělesné výchovy v Československu . Praha : Olympia, 1978 . 107 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984 . 231s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983 . 250 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica - Gymnica XVII: Tělesná výchova a sport 6 . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987 . 206 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica - Gymnica XVI: Tělesná výchova a sport 5 . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 183 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985 . 234 s [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 7. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Physicae Educationis. Series monografica. Profesní kompetence učitele tělesné výchovy na zvláštní škole. Professional Competence of a Physical Teacher in a Special School . Olomouc : Univerzita Palackého, 1994 . 66s . ISBN 80-7067-513-6 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Physicae Educationis. Series monografica. Profesní kompetence učitele tělesné výchovy na zvláštní škole. Professional Competence of a Physical Teacher in a Special School

  book

 8. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Tělesná výchova a sport 1. XII, Facultas paedagogica. Gymnica . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982 . 262 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Aerobik s dětmi plus / Hana Toufarová . Olomouc : Hanex, 2003 . 75 s . ISBN 80-85783-42-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Aerobik s dětmi plus

  book

 10. Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove / Pavol Bartík, Štefan Adamčák, Jiří Michal, Ján Kubiš  V Banskej Bystrici : Belianum, 2017 . 107 stran . ISBN 978-80-557-1320-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove

  book