Search results

 1. Anatomicko-fyziologický atlas pro studující tělesné výchovy : výběr "100+1" obrázků k přednáškám a cvičením / Vojtěch Soulek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1994 . 112 nečíslovaných stran . ISBN 80-7041-169-4 (brožováno) .   [17, currently available 14, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01410
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Antropomotorika : pro studující tělesnou výchovu . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984 . 259 s .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  book

  book

 3. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie) / J. Riegerová, M. Ulbrichová . Olomouc : Univerzita Palackého, 1993 . 185 s, 5 s příl . ISBN 80-7067-307-9 (brož.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : příručka funkční antropologie / Jarmila Riegerová, Miroslava Přidalová, Marie Ulbrichová . Olomouc : Hanex, 2006 . 262 s, [5] s tab . ISBN 80-85783-52-5 (brož.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu

  book

 5. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením / Martin Kudláček a kolektiv . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 . 91 s . ISBN 978-80-244-3938-9 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením

  book

 6. Atletika pro trenéry 3. třídy . Praha : Olympia, 1976 . 126 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Atletika pro trenéry 4. třídy . Praha : Olympia, 1977 . 65 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Atletika v 1.-4. ročníku základní školy / Miloslav Fejtek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1994 . 204 stran . ISBN 80-7041-996-2 (brožováno) .   [30, currently available 23, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02350
  Prezenčně2000
  book

  book

 9. Basketbal : praktická cvičení pro školní TV . Praha : Karolinum, 1994 . 79 s . ISBN 80-7066-802-4 .   [7, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0320
  Prezenčně2000
  book

  book

 10. Čítanka odborných německých textů pro posluchače aprobací se zeměpisem, biologií a tělesnou výchovou / Karel Maršík . Plzeň : Pedagogická fakulta, 1989 . 108 s . ISBN 80-7043-005-2 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Čítanka odborných německých textů pro posluchače aprobací se zeměpisem, biologií a tělesnou výchovou

  book