Search results

 1. Are managers honest and modest? Analysis of preferences of managerial position by means of HEXACO personality test / Pavel Žiaran, Andrej Mentel .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 347-353 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  article

  article

 2. Does HEXACO-60 personality test predict decisions in Dictator game? / Andrej Mentel, Pavel Žiaran .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 9-15 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  article

  article

 3. K psychologické problematice výběru posluchačů pro vysokoškolské studium vychovatelství / Danuše Heřmanská .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 165-174 .
  article

  article

 4. Vliv některých osobnostních rysů na prožívání žáků / Irena Plevová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 233-237 .
  article

  article

 5. Vliv zážitkově-pedagogického projektu na osobnost účastníka = The influence of an experiental based project on personal traits of participants / Krejčíková, L. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 57-62 : 3 grafy .
  article

  article