Search results

 1. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti . Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1995[1905]- . sv . ISSN 0069-2336 .
  journal

  journal

 2. Konfrontace : časopis pro psychoterapii . Hradec Králové : Z. Vybíral, 1989-2006 . sv . ISSN 0862-8971 .
  Konfrontace

  journal

 3. Psychoterapeutické sešity . Praha : Portál, [1979]- . sv .
  journal

  journal

 4. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace . Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2007- . sv . ISSN 1802-3983 . http://psychoterapie.fss.muni.cz .
  Psychoterapie

  journal