Search results

 1. Grafická komunikace . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 258 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Konstruování a technická grafika pro učitele / Karel Stibor, Zdeněk Dosedla, Jiří Dvořáček . Brno : Masarykova univerzita, 1997 . 54 s . ISBN 80-210-1662-0 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Konstruování a technická grafika pro učitele

  book