Search results

 1. Hradecký kanovník z náchodského rodu Šrůtků / Lydia Baštecká .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 23-31 .
  article

  article

 2. Škodův pomník Aloise Jiráska / Jiří Krátký .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 111-115 .
  article

  article

 3. Tři města v srdci Viktora Fischla / Ludmila Žlábková .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 201-209 .
  article

  article

 4. Zapomenutí básníci / Ludvík E. Václavek .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 399-401 .
  article

  article