Search results

 1. Cenová politika a politika hospodářské soutěže . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994 . 166 s . ISBN 80-7079-245-0 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Cvičebnice překladu pro rusisty I : politika - ekonomika / Eva Vysloužilová a kolektiv . Olomouc : Univerzita Palackého, 2002 . 291 s . ISBN 80-244-0411-7 .   [5, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Ekonomie, daně a ekonomika / Ladislav Hájek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 146 stran . ISBN 978-80-7041-633-4 (brožováno) .   [40, currently available 36, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03620
  Prezenčně2000
  book

  book

 4. Ekonomie a ekonomika / Ladislav Hájek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 231 stran . ISBN 978-80-7435-013-9 (brožováno) .   [100, currently available 68, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK068300
  Prezenčně2000
  Ekonomie a ekonomika

  book

 5. Ekonomie a geografie / Milan Bursa . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999 . 58 s . ISBN 80-7044-239-5 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Ekonomie a národní hospodářství / Ladislav Hájek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 180 stran . ISBN 80-7041-389-1 (brožováno) .   [24, currently available 22, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02210
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Ekonomie a národní hospodářství / Ladislav Hájek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1998 . 182 stran . ISBN 80-7041-782-X (brožováno) .   [20, currently available 19, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01900
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Ekonomie : skripta inovovaného předmětu pro studenty pedagogických oborů se zaměřením na základy společenských věd a občanskou výchovu / Ivan Soukal, Jaroslava Dittrichová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 189 s . ISBN 978-80-7435-432-8 (brož.) .   [40, currently available 30, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03080
  Prezenčně2000
  Ekonomie

  book

 9. Environmentální ekonomie / Marcella Šimíčková. 1, Učební texty . Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998 . 131 s . ISBN 80-7078-530-6 : .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 10. Krizové řízení / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 187 stran . ISBN 80-7041-149-X (brožováno) .   [4, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně2000
  book

  book