Search results

 1. Dialog kultur IX : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 17.-18. ledna 2017 / uspořádal Jaroslav Sommer  Hradec Králové : Gaudeamus, 2018 . 157 stran . ISBN 978-80-7435-728-2 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Dialog kultur VIII : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové 20.-21. ledna 2015 / uspořádala Jana Kostincová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 402 stran . ISBN 978-80-7435-621-6 (brožováno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Dialog kultur VIII

  book

 3. Literarna veda včera a dnes : zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie, uskutečnenej v Banskej Bystrici 22. 9. 2014 / editor Martin Golema  Banská Bystrica : Belianum, 2015 . 175 stran . ISBN 978-80-557-1013-6 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book