Search results

 1. Kapitoly ze somatopedie / Luboš Milichovský . Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010 . 80 s . ISBN 978-80-7452-001-3 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102126500_1.pdf .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Kapitoly ze somatopedie

  book

 2. Kapitoly ze speciální pedagogiky / Jarmila Pipeková (ed.) . Brno : Paido, 2006 . 404 s . ISBN 80-7315-120-0 .   [27, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01870
  Prezenčně2000
  Kapitoly ze speciální pedagogiky

  book

 3. Kapitoly ze speciální pedagogiky / Jarmila Pipeková a kol. . Brno : Paido, 1998 . 234 s . ISBN 80-85931-65-6 : .   [39, currently available 35, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03520
  Prezenčně2000
  Kapitoly ze speciální pedagogiky

  book

 4. Kombinované vady / Libuše Ludíková a kol. . V Olomouci : Univerzita Palackého, 2005 . 140 s . ISBN 80-244-1154-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Kombinované vady

  book

 5. K pojetí rehabilitace : sborník referátů z 1. celostátního zasedání somatopedických pracovníků, konaného v Praze dne 21. dubna 1961 / redigoval František Kábele . Praha : Universita Karlova, 1962 . 125 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 6. Některé významné osobnosti oboru somatopedie v českých zemích : přátelé jedinců s tělesným postižením / Marie Renotiérová . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007 . 132 s . ISBN 978-80-244-1861-2 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Některé významné osobnosti oboru somatopedie v českých zemích

  book

 7. Somatopedické aspekty / Marie Vítková . Brno : Paido, 2006 . 302 s . ISBN 80-7315-134-0 (brož.) .   [21, currently available 17, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01730
  Prezenčně1000
  Somatopedické aspekty

  book

 8. . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970 . 221 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání / Ilona Fialová, Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková  Brno : Paido, 2012 . 222 stran . ISBN 978-80-7315-233-8 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Somatopedie

  book

 10. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Paido, 2007 . 123 s . ISBN 978-80-7315-137-9 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200710/contents/nkc20071715385_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Somatopedie

  book