Search results

 1. Vliv některých osobnostních rysů na prožívání žáků / Irena Plevová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 233-237 .
  article

  article

 2. Vztah mezi mírou sebevědomí jedince a jeho postavením ve skupině / Taťána Stránská .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [120 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. s. 85-105 : 3 grafy, 8 tab. .
  article

  article