Search results

 1. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící / Jaroslav Hrubý .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 115-120 .
  article

  article


 2. Psychomotorika jako volnočasová pohybová aktivita sluchově postižené mládeže / Klára Orálková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 158-162 .
  article

  article


 3. Spolupráce s mimoškolními institucemi v ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících na DIFA JAMU v Brně a jejich zapojení do vzdělávání sluchově postižených studentů / Zoja Mikotová, Veronika Broulíková .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 44-45 .
  article

  article


 4. Skryté bariéry v životě lidí se sluchovým postižením / Věra Strnadová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 78-80 .
  article

  article


 5. Možnosti kochleárního implantátu / Veronika Di Cara .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 351-354 .
  article

  article