Search results

 1. Číslice, peníze, obrázky-- / Tomáš Grepl . Olomouc : Prodos, 1994 . 7 listů .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Dějepisné náčrtky k vyučovacím účelům. I. díl / sebral, kreslil a vysvětlivkami opatřil Edward Weichet . Praha : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931 . 1 sv .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Moderní metoda počtů ve školách obecných : ve smyslu činné školy a nejnovějších učebných osnov metoda jasných, snadných a rychlých názorů na čísla a všecky početní výkony, názory úsudků, dokonalé využití zrakově rozumových i pocitových představ, sluchově rytmického vyciťování, vzdušných náznaků a mn. j. dle autorova Názorného školního počítadla, Patent RČS. č. 29.420 / Rudolf Malátek . V Kostelci nad Orlicí : Karel Kunc, 1930 . 89 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u563.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 4. Naturwissenschaften multimedial : CD-ROM für PC und Mac : interaktive Unterrichtsmodule zu Themen aus den Naturwissenschaften der Sek I. 1 . Stuttgart : Klett, 2004 . 1 CD-ROM . ISBN 3-12-068695-6 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 5. Obrazy k usnadnění vyučování ve čtení a ku podpoře při výkladu čítanky pro první třídu obecných škol, jež v školním r. 1867 po návrhu učitele svého Tomáše Vorbesa provedli kandidáti na vzdělávacím ústavu učitelském v Hradci Králové. Díl II, Čítanka . V Hradci Králové : s.n., 1867 . 1 sv .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 6. Obrazy k usnadnění vyučování ve čtení a ku podpoře při výkladu čítanky pro první třídu obecných škol, jež v školním r. 1867 po návrhu učitele svého Tomáše Vorbesa provedli kandidáti na vzdělávacím ústavu učitelském v Hradci Králové. Díl I, Čtení slabik a slov . V Hradci Králové : s.n., 1867 . 1 sv .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 7. . Brno : Studio 1+1, 1999 . 2 s . ISBN 80-86252-07-8 : [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně2000
  Příloha k matematice pro 2. ročník ZŠ

  book

 8. Učebnice a učebné pomůcky na školách národních : jejich schvalování : seznam schválených učebnic, příruček a pomůcek učebných, jichž lze používati na československých národních školách / František Mík. Díl II. . V Praze : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1934 . 76 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Učební pomůcky pro 1.-4. ročník základní školy . Praha : Komenium, 1979 . 40 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  book

  book