Search results

 1. Dynamická a kinetická analýza techniky plavání reprezentace ČR 2009-2010 = Dynamic and kinetic analysis of swimming techniques of Czech Republic representation 2009-2010 / Motyčka, J. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 84-90 : 5 obr. .
  article

  article

 2. Hodnotenie plaveckej spôsobilosti 12 min. plaveckým testom / Ľubomír Kalečík .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 29-32 .
  article

  article

 3. Chyby v kraulové technice u začátečníků = Mistakes in the crawl technique at beginners / Stloukalová, B., Roztočil, T., Bezouška, J. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 162-168 : 2 grafy, 4 tab. .
  article

  article

 4. Monitorovanie pulzovej frekvencie Cooperovým testom v plávaní / Ľubomír Kalečík .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 249-253 .
  article

  article

 5. Nepodceňujme rizika zimního plavání / Novák, J., Zeman, V. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 184-188 .
  article

  article

 6. Obsahová struktura, rozsah a proporce vzdělávacího programu specializace trenér plavání na UK FTVS / Tomáš Miler, Irena Čechovská, Jitka Pokorná .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 345-350 .
  article

  article

 7. Odezva srdeční frekvence na plaveckou zátěž u studentů Univerzity 3. věku při UK FTVS v Praze = Response heart-rate to water exercise students of life long learning / Peslová, E., Prajerová, K., Felgrová, I. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 184-188 : 2 grafy, 1 tab. .
  article

  article

 8. Odozvy pulzovej frekvencie na modelovů akciu záchrany topiaceho / Igor Baran .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 46-49 .
  article

  article

 9. Plavání jako sportovně rekreační aktivita v cestovním ruchu [elektronický zdroj] = Swimming as a sports leisure activity in tourism / Jiří Petera .
  In: Sborník referátů z III. konference Lidé v pohybu na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-046-7 Lidé v pohybu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 68-74 .
  article

  article

 10. Plavecká lokomoce jako součást pohybové vybavenosti nevidomých a slabozrakých / Karel Kovařovic .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 201-203 .
  article

  article