Search results

 1. The selected aspects of Wleń Municipality economic situation / Katarzyna Przybyła, Alina Kulczyk-Dynowska .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 401-411 (tištěný sborník), s. 856-866 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article


 2. Profile gmin - procesy kształtowania = Profiles of communes - shaping processes / Jacek Pasieczny .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 369-377 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  article

  article


 3. The debt service of the municipalities and its impact on the financial management of the municipalities in Slovakia / Radomíra Hornyák Gregáňová, Dana Országhová, Viera Papcunová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [373 stran]. ISBN 978-80-7435-549-3. S. 216-222 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_4.pdf .
  article

  article


 4. Využití kvantitativních metod pro analýzu veřejných rozpočtů - na příkladu výdajů obcí za opravy = The use of quantitative methods for the analysis of public budget - with respect to municipal expenditures regarding repairs / Michal Plaček, Milan Křápek, Milan Půček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 425-431 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  article

  article


 5. Praktická aplikace dvoustupňových náhodných výběrů v souboru obcí ČR = Practical application of two-stage cluster sampling in the population of municipalities in the Czech Republic / Kateřina Gurinová, Vladimíra Hovorková Valentová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 154-161 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  article

  article


 6. Tvorba strategického plánu rozvoje vybrané obce = Creation of a strategic development plan of selected municipality / Petr Řehoř, Viola Hajnová, Monika Březinová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 171-176 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article


 7. Disparity v hospodaření mezi obcemi Pardubického kraje = Economic disparities among municipalities of Pardubice region / Tomáš Kala .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 124-129 : 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article


 8. Svazky obcí a jejich vystupování v právních vztazích = Municipality unions and their acting in legal relations / Petr Adámek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 10-15 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article


 9. Hospodaření obcí a krajů z právního hlediska = Property management of self-governmental regions and municipalities from legal point of view / Jan Janeček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 232-236 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article


 10. Disparity v hospodaření obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje = Disparities in municipal economy in Kralovéhradecký a Pardubický regions / Tomáš Kala .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 288-296 : 5 tab., 2 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article