Search results

 1. Člověk - prostředí - výchova : k otázkám sociální pedagogiky / Blahoslav Kraus, Věra Poláčková et al. . Brno : Paido, 2001 . 199 s . ISBN 80-7315-004-2 : .   [48, currently available 28, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK028180
  Prezenčně2000
  Člověk - prostředí - výchova

  book

 2. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století : výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003 / Blahoslav Kraus a kol. . Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 171 s . ISBN 80-7041-738-2 (brož.) .   [3, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0030
 3. Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : [výzkumný záměr]. 1, Základní charakteristiky a podkladové studie / B. Kraus, K. Janiš (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 60 s . ISBN 80-7041-615-7 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu

  book

 4. Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : [výzkumný záměr]. 2, Projekty a přehled diplomových a závěrečných prací tématicky souvisejících / B. Kraus (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2001 . 60 s . ISBN 80-7041-615-7 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu

  book

 5. Sociální deviace v transformaci společnosti / Blahoslav Kraus  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 210 stran . ISBN 978-80-7435-575-2 (brožováno) .   [13, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0930
  Prezenčně1000
  Sociální deviace v transformaci společnosti

  book

 6. Sociální patologie a prevence pro studenty učitelských oborů / Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a Václav Bělík  Hradec Králové : Gaudeamus, 2017 . 146 stran . ISBN 978-80-7435-686-5 (brož.) .   [5, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Sociální patologie a prevence pro studenty učitelských oborů

  book

 7. Společnost, rodina a sociální deviace / Blahoslav Kraus . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 157 s . ISBN 978-80-7435-411-3 (váz.) .   [12, currently available 7, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0740
  Prezenčně1000
  Společnost, rodina a sociální deviace

  book

 8. Středoškolská mládež a její svět na přelomu století / Blahoslav Kraus et al. . Brno : Paido, 2006 . 156 s . ISBN 80-7315-125-1 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Středoškolská mládež a její svět na přelomu století

  book

 9. Základy sociální pedagogiky / Blahoslav Kraus  Praha : Portál, 2014 . 215 stran . ISBN 978-80-262-0643-9 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Základy sociální pedagogiky

  book

 10. Životní styl současné české rodiny / Blahoslav Kraus et al. . Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 246 s . ISBN 978-80-7435-544-8 (váz.) .   [32, currently available 22, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02290
  Prezenčně1000
  Životní styl současné české rodiny

  book