Search results

 1. Aktuální otázky sociální práce : texty k sociální práci : sborník příspěvků 2003 / [editor Zuzana Truhlářová] . Hradec Králové : M & V, 2003 . 98 s . ISBN 80-86771-01-6 .   [9, currently available 8, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Domácí násilí a zdravotně postižení : sborník materiálů z celostátní konference organizované o.s. ORFEUS ve spolupráci s katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové za účasti Sexuologické společnosti České lékařské společnosti JEP / [editor Zuzana Truhlářová] . Praha : Orfeus, 2005 . 88 s . ISBN 80-903519-2-1 (brož.) .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  Domácí násilí a zdravotně postižení

  book

 3. Issues of contemporary family in the international context / Levická Jana, Truhlářová Zuzana et al.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 137 stran . ISBN 978-80-7435-571-4 (vázáno) .   [15, currently available 14, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK01300
  Prezenčně1000
  Issues of contemporary family in the international context

  book

 4. Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů / Truhlářová, Zuzana, Levická, Jana, Vosečková, Alena, Mydlíková, Eva  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 121 stran . ISBN 978-80-7435-570-7 (vázáno) .   [17, currently available 13, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK01230
  Prezenčně1000
  Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů

  book

 5. Odborné praxe v kontextu pregraduální přípravy sociálních pracovníků / Zuzana Truhlářová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 108 stran . ISBN 978-80-7435-412-0 (vázáno) .   [5, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Odborné praxe v kontextu pregraduální přípravy sociálních pracovníků

  book

 6. Riziková mládež v současné společnosti : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané pod záštitou projektu PHARE 2003 RLZ - opatření 2.1 / Zuzana Truhlářová, Martin Smutek (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 234 s . ISBN 80-7041-044-2 .   [8, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0430
  Prezenčně1000
  Riziková mládež v současné společnosti

  book

 7. Sexualita mentálně postižených - II. : sborník materiálů z druhé celostátní konference organizované o.s. ORFEUS ve spolupráci s katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové za účasti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu ve dnech 11.-12. prosince 2008 / [editor Josef Vanický, Zuzana Truhlářová] . Praha : Orfeus, 2009 . 142 s . ISBN 978-80-903519-7-4 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Sexualita mentálně postižených - II

  book

 8. Sociálně vyloučení a sociální ekonomika : sborník materiálů z konference s mezinárodní účastí projektu HEFAISTOS a Podpora klientům Domu na půli cesty k uplatnění na trhu práce : Praha 11. - 12. října 2007 / [editor Josef Vanický, Zuzana Truhlářová] . Praha : Občanské sdružení ORFEUS, 2007 . 95 s . ISBN 80-903519-4-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání : sborník příspěvků z konference konané dne 3.3.2004 v Hradci Králové / editoři Zuzana Truhlářová, Stanislava Dvořáková . Hradec Králové : M&V, 2004 . 71 s . ISBN 80-86771-05-9 .   [5, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0230
  Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání

  book

 10. Sociální ekonomika : sborník materiálů z mezinárodní konference projektu HEFAISTOS : Praha 7. - 8. června 2006 / [editor Josef Vanický, Zuzana Truhlářová] . Praha : Orfeus, [2006] . 143 s . ISBN 80-903519-3-X (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Sociální ekonomika

  book