Search results

 1. Kladská cesta jako prvek širšího společensko-vědního nazírání filosofie přírody / Věra Němečková .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 229-242 .
  article

  article

 2. První mincovní nález na studentském archeologickém výzkumu : aneb poznámka na okraj jednoho výročí / Věra Němečková .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 289-290 .
  article

  article