Search results

 1. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii : 2017/18 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018 . 52 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2018 / Martin Úlovec, Jiří Vojtěch  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018 . 44 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Přechod absolventů středních škol na trh práce - II. etapa : srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy / Jana Trhlíková  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018 . 56 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017 / Martin Úlovec, Jiří Vojtěch  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 44 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Přechod absolventů středních škol na trh práce : vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ : (analýza rozhovorů) / Jana Trhlíková  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2017 . 68 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016 / Gabriela Doležalová, Daniela Chamoutová, Pavla Paterová, Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Martin Úlovec, Jiří Vojtěch ; uspořádala Pavla Chomová  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2017 . 83 stran . ISBN 978-80-7481-188-3 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2015 / Gabriela Doležalová, Pavla Paterová, Jana Trhlíková, Martin Úlovec, Jiří Vojtěch, Jan Koucký a další ; uspořádala Pavla Chomová  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016 . 75 stran . ISBN 978-80-7481-153-1 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR, a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii : 2015/16 / Jiří Vojtěch, Pavla Paterová  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016 . 49 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 9. Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti / Milan Chmura  Ostrava : Ostravská univerzita, 2016 . 119 stran, 4 strany v různém stránkování . ISBN 978-80-7464-858-8 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti

  book

 10. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2015 / Martin Úlovec  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2015 . 48 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book