Search results

 1. Absolventi škôl na trhu v Slovenskej republice / A. Žilová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 194-199 : 5 tab. .
  article

  article

 2. Absolventi vysokých škol a nezaměstnanost / Š. Daňhelová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 40-43 .
  article

  article

 3. Aktívna politika trhu práce SR v kontexte absolventov vysokoškolského štúdia s akcentom na absolventskú prax / Katarína Vanková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 175-186 (nečíslované strany) .
  article

  article

 4. Aktivní politika zaměstnanosti v ČR před vstupem do EU / Vojtěch Jindra .
  In: Hradecké ekonomické dny 2003 [198 s.]. ISBN 80-7041-845-1 Hradecké ekonomické dny 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 54-58 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2003.pdf .
  article

  article

 5. Analysis of change point in the Cox regression model with application to unemployment data / Soňa Reisnerová .
  In: Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Mathematical methods in economics 2005. s. 328-333 .
  article

  article

 6. An analysis of the situation on the labour market in rural areas in Poland / Dariusz Żmija .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [468 s.]. ISBN 978-80-7435-370-3 (brož.). S. 454-460 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_5.pdf .
  article

  article

 7. Analýza nezaměstnanosti v regionech Jihočeský kraj a Niederbayern = Analysis of unemployment in the regions of South Bohemia and Niederbayern / Dagmar Škodová Parmová, Jana Žlábková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 263-269 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  article

  article

 8. Analýza socioekonomických ukazatelů oblasti NUTS II = Analysis of the socialeconomics indicators in the area of NUTS II / Pavla Stránská .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 118-121 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 9. Attempt to suicide due to uneployment and social support of stake holders / Tomáš Muszka .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 286-293 .
  article

  article

 10. Bayes analysis of time series with covariates / Petr Volf .
  In: Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Mathematical methods in economics 2005. s. 421-426 .
  article

  article