Search results

 1. Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike - expresívno-terapeutické prístupy [elektronický zdroj] / Jaroslava G. Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8082-491-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby [elektronický zdroj] / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8084-441-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Kapitoly z muzikoterapie [elektronický zdroj] / Arne Linka . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Linka_Arne_Kapitoly_z_muzikoterapie/kniha.zip .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book