Search results

 1. 350 let královéhradecké diecéze / Petr Polehla (ed.)  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 459 stran . ISBN 978-80-7465-160-1 (vázáno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  350 let královéhradecké diecéze

  book

 2. Ad honorem VN : k 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti / Jana Kudrnová, Petr Polehla, Michal Severa, Jana Vojtíšková (edd.)  [Hradec Králové] : Hradecká studentská sekce České archivní společnosti ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 316 stran . ISBN 978-80-7465-129-8 (Pavel Mervart : brožováno). ISBN 978-80-904688-7-0 (Česká archivní společnost : brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Ad honorem VN

  book

 3. Exemplum sint fidelium : statuta biskupského semináře v Hradci Králové vydaná biskupem Blümegenem a Trautmannsdorfem v letech 1766 a 1802 / Klára Rybenská, Petr Polehla, Jiří Navrátil  Hradec Králové : Typo Studio - Jiří Bittner, 2017 . 110 stran . ISBN 978-80-87363-25-6 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Exemplum sint fidelium

  book

 4. Hradec Králové / autorský kolektiv Radek Bláha, Petr Grulich, Roman Horký, Jan Košek, Martin Landsmann, Milena Lenderová, Věra Němečková, Jiří Pavlík, Radek Pokorný, Petr Polehla, Jaroslava Pospíšilová, Jiří Slavík, Jaroslav Šůla, Jana Vojtíšková, Ladislav Zikmund-Lender  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 . 919 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7422-504-8 (vázáno) : .   [5, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0130
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Hradec Králové

  book

 5. Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti / Petr Polehla . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011 . 163 s . ISBN 978-80-87378-81-6 (váz.) .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti

  book

 6. Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho význam pro region v období 1918-1938 / Jan Stoklasa - Petr Polehla  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016 . 139 stran . ISBN 978-80-7465-234-9 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho význam pro region v období 1918-1938

  book

 7. Náboženské divadlo v raném novověku / kolektiv autorů ; [k vydání připravili Petr Polehla, Jan Hojda] . Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011 . 176 s . ISBN 978-80-7405-156-2 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Náboženské divadlo v raném novověku

  book

 8. Non Angli sed angeli : kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie / Helena Polehlová, Petr Polehla . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012 . 161 s . ISBN 978-80-7465-039-0 (váz.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0100
  Filozofická fakulta0100
  Non Angli sed angeli

  book

 9. Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství / Jakub Zouhar, Petr Polehla  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017 . 456 stran . ISBN 978-80-7465-296-7 (vázáno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství

  book