Search results

 1. Informace o projektu / Jana Fišerová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 132-140 .
  article

  article

 2. Partnerství v kontextu evropských strukturálních fondů / Olga Zumrová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 126-131 .
  article

  article

 3. Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu / Stanislav Pelcák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 44-53 .
  article

  article

 4. Psychologie stáří ze sociálního pohledu / Zuzana Truhlářová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 57-60 .
  article

  article

 5. Psychologie zdraví a salutogeneze / Stanislav Pelcák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 61-73 .
  article

  article

 6. Rozvojový plán sociální služby / Martin Scháněl .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 86-98 .
  article

  article

 7. Rozvoj sociálních služeb : komunitní plánování a standardy kvality / Martin Scháněl, Milan Šveřepa, Kateřina Lichtenbergová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 74-85 .
  article

  article

 8. Řízení v sociálních službách / Eva Šimková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 99-116 .
  article

  article

 9. Sociální politika, sociální stát a modernizace / Martin Smutek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 14-23 .
  article

  article

 10. Syndrom vyhoření / Elena Křivková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 35-43 .
  article

  article