Search results

 1. Podpora transformace sociálních služeb pro lidi s postižením / Milan Šveřepa .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 467-476 : 1 tab. .
  article

  article

 2. Poradenství v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež / Milan Šveřepa .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 78-79 .
  article

  article

 3. Prosazování a obhajoba práv klientek sociální práce. Příběh, který není / Milan Šveřepa .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 65-77 .
  article

  article

 4. Reforma sociálního systému v kontextu pomoci a kontroly / Milan Šveřepa .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 240-246 .
  article

  article

 5. Rozvoj sociálních služeb : komunitní plánování a standardy kvality / Martin Scháněl, Milan Šveřepa, Kateřina Lichtenbergová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 74-85 .
  article

  article

 6. Sociální práce a sociální služby : výběr materiálů projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje / editoři Martin Smutek, Milan Šveřepa . Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 141 s . ISBN 978-80-7041-105-6 (brož.) .   [16, currently available 10, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01040
  Prezenčně2000
  Sociální práce a sociální služby

  book

 7. Sociální výchova v sociální práci / Milan Šveřepa .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 193-196 .
  article

  article

 8. Triangl - poradenství pro mladistvé delikventy / Milan Šveřepa .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 80-81 .
  article

  article