Search results

 1. Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku / Václav Bůžek , Pavel Král (edd.) / Václav Bůžek , Pavel Král (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999 . 684 s . ISBN 80-7040-331-4 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku

  book

 2. Český Krumlov [kartografický dokument] / redaktor svazku Eva Semotanová, Robert Šimůnek ; autorský kolektiv Václav Bůžek . Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2003 . 1 atlas (36 mapových listů, 16 s textu a fot) . ISBN 80-7286-031-3 (volné listy v obálce) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Český Krumlov

  cartography (maps)

 3. Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku / Václav Bůžek, Jaroslav Dibelka (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007 . 349 s . ISBN 978-80-7394-020-1 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku

  book

 4. Člověk českého raného novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . Praha : Argo, 2007 . 486 stran . ISBN 978-80-7203-694-3 (vázáno) : .   [5, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0120
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Člověk českého raného novověku

  book

 5. Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce / Václav Bůžek, Josef Hrdlička ... [a kol.] . Praha : Mladá fronta, 1997 . 315 s . ISBN 80-204-0651-4 .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Dvory velmožů s erbem růže

  book

 6. Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem : šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků / Václav Bůžek . České Budějovice : Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2006 . 325 s, [32] s obr příl . ISBN 80-7040-908-8 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem

  book

 7. Jan Zrinský ze Serynu : životní příběh synovce posledních Rožmberků / Václav Bůžek, Ondřej Jakubec, Pavel Král . Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009 . 271 s . ISBN 978-80-7106-511-1 (váz.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Jan Zrinský ze Serynu

  book

 8. Paměť urozenosti / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) ; [texty Zdeněk Bezecný ... et al.] . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007 . 233 s, xxxii s obr příl . ISBN 978-80-7106-928-7 (váz.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Paměť urozenosti

  book

 9. Poslední páni z Hradce / sestavil Václav Bůžek . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998 . 554 s . ISBN 80-7040-267-9 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Poslední páni z Hradce

  book

 10. Rytíři renesančních Čech / Václav Bůžek . Praha : Akropolis, 1995 . 156 s . ISBN 80-85770-28-8 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Rytíři renesančních Čech

  book