Search results

 1. Aplikácia štrukúrnej analýzy na identifikáciu intenzity vplyvnosti a závislosti princípov balanced scorecard = Application of the structural analysis to identify influence and dependence intensity of the balanced scorecard principles / Beáta Gavurová, Jozef Glova .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 67-72 : 3 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  article

  article

 2. Perspektívy hodnotenia intelektuálneho kapitálu = Perspectives in assesment of intellectual capital / Jozef Glova, Beáta Gavurová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 73-78 : 1 obr., 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  article

  article